+609 553 5555        pro@unipsas.edu.my
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Staf
Pelajar
Pelawat
DIPLOMA IN ENGLISH (R/221/4/0016) (06/25) (MQA/FA5485)
Syarat kemasukan
 • SPM minimum 3 Kepujian dan Lulus Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sejarah, atau
 • Lulus Sijil Tahap 3 MQF dalam bidang berkaitan, atau
 • Lulus SKM Tahap 3 dalam bidang berkaitan dan SPM minimum 1 kredit
 • Pelajar Antarabangsa – IELTS minimum 4.0 atau MUET Band 2 atau setara
Pengenalan Program

Program ini mengintegrasikan 4 kemahiran bahasa iaitu membaca, menulis, mendengar dan bertutur secara multidisiplin antaranya pengajian Islam, teknologi dan keusahawanan. Nilai-nilai Islam yang diterapkan dalam pengajaran dan pembelajaran, kepakaran tenaga pengajar serta suasana kampus yang kondusif, akan mendorong pelajar-pelajar melihat bidang Bahasa Inggeris dari perspektif yang positif.

Prospek Kerjaya
 • Penterjemah,
 • Penyunting,
 • Penulis Buku,
 • Pakar Motivasi,
 • Wartawan,
 • Pendidik,
 • Setiausaha,
 • Pegawai Eksekutif
 • Pegawai Perhubungan Awam
  Senarai Kursus

  Semester 1

  • Pengantar Ilmu Tajwid
  • Bahasa Arab Asas
  • Pengajian Malaysia 2
  • Academic Reading Skills 1 (Pre-Requisite)
  • Study Skills
  • Academic Writing 1 (Pre-Requisite)
  • Listening And Speaking Skills

  Semester 2

  • Akidah Islam
  • Hifz Al-Quran
  • Bahasa Arab Lanjutan
  • Keusahawanan
  • English For Proficiency (Intermediate)
  • Academic Writing Ii
  • Academic Reading Ii

  Semester 3

  • Fiqh Ibadah
  • Teknologi Maklumat Dan Masyarakat
  • Intermediate English Grammar (Pre-Requisite)
  • Fundamental Of Linguistics
  • English For Muet
  • Presentation Skills

  Semester 4

  • Aliran-Aliran Fahaman Umat Islam
  • Professionalism At Work
  • Translation
  • English For Media
  • English At The Workplace

  Semester 5

  • Halaqah Dan Usrah
  • Perhubungan Awam
  • Introduction To Research Methodology
  • Public Speaking
  • English Language Program Management
  • Khidmat Masyarakat

    

   * PENAWARAN KURSUS AKAN BERUBAH PADA SETIAP SEMESTER

   Yuran Pengajian
   SEM TERMASUK ASRAMA (RM) TANPA ASRAMA (RM)
   1  4160.00  3460.00
   2  3180.00  2480.00
   3  3180.00  2480.00
   4  2700.00  2000.00
   5  2700.00  2000.00
   6  920.00  920.00

   Jumlah Keseluruhan:

   KATEGORI PELAJAR TERMASUK ASRAMA (RM) TANPA ASRAMA (RM)
   Warganegara Malaysia 16,840.00 13,340.00
   Pelajar Antarabangsa

    

   Daftar kemasukan anda sekarang

   Loading...