+609 553 5555        pro@unipsas.edu.my
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Staf
Pelajar
Pelawat
ASASI SAINS KEMANUSIAAN (N/010/3/0494)(MQA/PA09131)(02/23)

Syarat Kemasukan

  1. Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam lima (5) mata pelajaran; atau
  2. Lulus Unified Examination Certificate (UEC) dengan mendapat sekurang-kurangnya gred B dalam tiga (3) mata pelajaran; atau
  3. Lulus  O-level dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C dalam lima (5) mata pelajaran; atau
  4. Kelayakan lain yang setaraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.

Daftar kemasukan anda sekarang

Loading...